Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 Taxi Group CP Hà Nội

05/10/2018 03:53:00 PM

Sáng ngày 23/04/2016, tại Hội trường Văn phòng Taxi Group - 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Taxi Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 với sự tham dự của các cổ đông cùng các nhà đầu tư.

Sáng ngày 23/04/2016, tại Hội trường Văn phòng Taxi Group - 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Taxi Group đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 với sự tham dự của các cổ đông cùng các nhà đầu tư.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD và các dự án năm 2016.

+ Báo cáo thực hiện KH Ngân sách và tình hình Tài chính Công ty năm 2015, dự kiến chia cổ tức 2015.

+ Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 của Taxi Group:

 Dự tuyển lái xe taxi  nộp trực tiếp tại văn phòng TAXI GROUP

 - Địa chỉ: Số 15 Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội.

 Điện thoại tư vấn tiếp nhận hồ sơ lái xe Phòng tuyển dụng Taxi Group:

0989 49 23 28 – 0949 93 03 03 (Mr. Huấn )

 

80.00 1 1 1 1 1 80.00% - 1 Bình chọn
Taxi Group
80.00/10 4 bình chọn